086-386-2677
หน้าแรก ผลงานของเรา  
หน้าแรก > Team Building & Walk Rally

รับจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง โดยมืออาชีพ Team Building & Walk Rally
Team Building & Walk Rally สร้างศักยภาพบุคคลากร พัฒนาองค์กรคุณใหดีเยี่ยม ด้วยทีมบิวดิ้ง วอร์คแรลลี่ ที่ไม่เหมือนใคร สนุก ได้ประโยชน์ กับทีมงานมืออาชีพ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย อีกหนึ่งบริการสุดประทับใจ กับ กิจกรรมทีมบิวดิ้งและวอร์คแรลลี่ พบกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และเพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของพนักงานในองค์กร บนเงื่อนไขของเวลาอันสั้นที่นี่ เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมทีมบิวดิ้ง ดือจุดเชื่อมต่อ ชิ้นเล็กๆ ที่นำมาต่อจนกลายเป็น "ภาพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่" เป็นภาพสำคัญที่จะแสดงให้คุณและทุกคนในองค์กร ไปถึงจุดหมายปลายทางที่คาดหวังไว้ร่วมกัน ได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ด้วยกิจกรรมทีมบิวดิ้งที่แตกต่าง และหลากหลาย " Team Building & Walk Rally" จะทำให้คุณได้รับทั้งสาระ ความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับ จากผลทดสอบกับผู้มาใช้บริการ พบว่ากลยุทธ์อันแยบยลดังกล่าว สามารถดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบริการที่หลากหลาย พร้อมรองรับทุกความต้องการของท่าน

Team Synergy (การทำงานร่วมกัน)
ปลุกพลังสามัคคี สร้างและกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพ และรวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร Team Synergy ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป เนื่องจาก เป็นการผสานกิจกรรม ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ ร่วมกับการ นำศาสตร์แห่งการเข้าใจบุคลิกภาพของคน ด้วยการวิเคราะห์ประเภทและบุคลิกกาภาพของคน ที่ฝึกให้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เพื่อการเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง โดยวิทยากรและทีมงานที่มากประสบการณ์
Team SynergyCar Rally ซิ่งชิงชัย ตื่นเต้นกับหา RC ที่มีให้ลุ้นตลอดการเดินทาง
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่ม ที่ไม่เน้นในเรื่องกิจกรรมมากนัก แต่ต้องการพักผ่อนเป็นหลัก สนุกสนานกับหลากหลายเส้นทางแห่งความสุข เพลิดเพลินพร้อมสาระจากจุด TC (จุดลงเวลา) และ ฐานกิจกรรมสนุกๆ ประสานทีมงานได้ทั้งในรูปแบบครอบครัว และองค์กร พร้อมสัมผัสความประทับใจ ของสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดจอดต่างๆ ตื่นเต้นกับการหา RC ที่มีให้ลุ้นตลอดเส้นทาง พร้อมความภูมิใจกับรางวัลแห่งชัยชนะKid's Camp ค่ายตัวเล็ก สนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้
พัฒนาสู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้แก่เยาวชนของชาติ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน ให้เด็ก ได้สัมผัสและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ในการผจญภัย ฝ่าด่านต่างๆ ผสมผสานการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย สนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้ กับ Program Smart Discovery กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ในตัวเองของเด็กด้วยมุมมอง ของน้องๆIce breaking & Walk rally
ผนึกพลังไร้ขีดจำกัด เพื่อองค์กรได้สร้างผลผลิตอย่างก้าวกระโดด เป็นองค์กรที่พนักงานมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และ ต่อองค์กร พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมแรงรวมใจสร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคต ด้วยการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ผ่านรูปแบบ learning game เพิ่มทักษะในการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร และมีขีดความสามารถในการทำงานแบบ Cross Function Team อย่างมีประสิทธิผลและกิจกรรม walk rally ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมCSR กิจกรรมเพื่อสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่นในเชิงธรรมชาติมีกิจกรรมการปลูกป่า, การปล่อย พันธุ์ปลาและเต่า, การสร้างฝายชลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ให้ระบบนิเวศ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในเชิงสังคม บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่เด็กนักเรียนในถิ่นธุระกันดาร รวมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคของแก่ผู้สุงอายุเป็นต้น CSRSport Days
ใช้ กีฬา เพื่อลดความขัดแย้ง รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย สนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร ในรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานกับกิจกรรมต่างๆ และกีฬาที่สนุกสนานเร้าใจ ท่ามกลาง การประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ เพื่อสะสมคะแนนให้ กับทีมของท่านกิจกรรมสปอร์ตเดย์เกมส์ มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ หรือศาสนาใด การมอบความรักและแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อกัน เน้นสนุกสนาน ไม่มีความเครียด ลดการแข่งขันในองค์กรของท่าน ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะ ลดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน และรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยAdventure Camp ค่ายผจญภัย
ท่องเที่ยวอยู่บนพื้นฐานความรู้ความรับผิดชอบ กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ ซึ่งมีกิจกรรมล่องแก่ง เรือยาง คายัค กิจกรรมศูนย์ผจญเขาหล่นโรยตัวหน้าผาจริง ปีนผา จิ้งจอกเวหา  (รอกเลื่อนข้ามลำน้ำ) อีกทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความรู้ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศวิทยาParty
ทำงานเลี้ยงของคุณให้เต็มไปด้วยสีสรร ด้วยการจัดธีมงานในรูปแบบต่างๆ  กิจกรรมไนท์ปาร์ตี้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ประเภทต่างๆ ที่ทำให้งานของท่านเต็มไปด้วยสีสรร ภายในงานทุกท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรม Funfair การเล่นเกมส์ และการโหวตขวัญใจชายหญิง การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกท่าน ได้รับความสนุกสนานครื้นเครงผ่อนคลาย ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดี อันจะนำมาซึ่งความรักในองค์กรของท่าน ต่อไป


ติดต่อ สอบถามเรื่อง จัดอรมรม สัมมนา Team Building Walk Rally

ป่าดงดอย ดอท คอม
เลขที่ ๖ ซอยรามอินทรา๑๒๗ ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

เว็บไซต์ : http://www.pahdongdoy.com
e-mail : tour@pahdongdoy.com

Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy