086-386-2677
หน้าแรก ผลงานของเรา  
หน้าแรก > Team Building & Walk Rally > Ice Breaking

Ice breaking & Walk rally


Ice breaking & Walk rally
ผนึกพลังไร้ขีดจำกัด เพื่อองค์กรได้สร้างผลผลิตอย่างก้าวกระโดด เป็นองค์กรที่พนักงานมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และ ต่อองค์กร พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมแรงรวมใจสร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคต ด้วยการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ผ่านรูปแบบ learning game เพิ่มทักษะในการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร และมีขีดความสามารถในการทำงานแบบ Cross Function Team อย่างมีประสิทธิผลและกิจกรรม walk rally ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม


กิจกรรมละลายพฤติกรรม คือการทำกิจกรรมขั้นต้น (Ice Breaking) ด้วยสันทนการต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมาจากต่างที่ต่างวาระกัน เป็นการอุ่นเครื่องและสร้างบรรยากาศเปิดเผยตัวเอง ให้ผู้อื่นรู้จักเสริมสร้างความคุ้นเคยกัน เมื่อแรกพบ ก่อให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร ซึ่งก็คือ กิจกรรมละลายพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic activities) และแบ่งกลุ่ม ย่อย ตั้งชื่อกลุ่ม ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลังจากแบ่งกลุ่ม ด้วยกิจกรรมในห้อง เพื่อจำลองแบบการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน

กิจกรรมละลายพฤติกรรม นับได้ว่าถือเป็นกิจกรรมที่มีอะไรมากกว่าการทำลายความเขินอาย หรือ ความไม่คุ้นเคยต่อกันและกัน เท่านั้น แต่หากยังเป็นวิธีการเรียนรู้จักกันและกัน รู้จักชื่อเสียงเรียงนาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีเพื่อนมากขึ้น เป็นเกมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ หรือเป็นการแนะนำหัวข้อใหม่ ของการร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม นั่นเอง อีกอย่างถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สนิทกันแล้ว ได้แยกออกจากกันบาง เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ได้เข้ามาเป็นเพื่อนด้วยและให้ตนเองได้เข้าไปหาเพื่อนใหม่ ด้วยเช่นกัน


กิจกรรมละลายพฤติกรรม คืออะไร ทำไมเราถึงต้องละลายพฤติกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม คือกระบวนการที่เราอออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด   ทำลายกำแพงกั้นความสุขของการอยู่ร่วมกัน แสดงความเป็นตัวเอง แสดงตัวตน ทำความรู้จักและเปิดเผยตัวเองออกมา ให้สมาชิกแต่ละภาคส่วนได้รู้จักกันมากขึ้น

ธรรมชาติบุคคล เมื่อมนุษย์เมื่อเราได้เข้ามาสู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่ หรือมักจะสร้างกำแพงของตัวเอง เพื่อป้องกันตัวเอง ด้วยสาเหตุต่างๆ มากมายนานับ หรือบางครั้งเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมที่คงที่ ไม่เคลื่อนไหว สภาพแวดล้อมที่ถูกเติมทัศคติทางลบอย่างต่อเนื่อง อันเป็นตัวก่อกำแพง เพื่อทำลายสัมพันธภาพของการอยู่ร่วมกัน บุคคลทั่วไปจึงมักที่จะเริ่มก่อกำแพงเพื่อป้องกันตัวเอง ดังนั้น กิจกรรมละลายพฤติกรรม จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดใจเพื่อให้พร้อมจะรับรู้และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ นั่นเอง


องค์กรที่ควรทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
  • องค์กรที่ขาดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของบุคลากร
  • องค์กรที่มักประสบปัญหาเรื่องมิตรภาพของบุคคลากร
  • องค์กรที่มักประสบปัญหาในระบบการทำงาน
  • องค์กรที่จะสื่อสารกันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
  • องค์กรที่มักมีกำแพงกั้นและมีช่องว่างความสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องมาจากตำแหน่งงาน
  • องค์กรที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขในการทำงานของบุคลากร


กิจกรรมละลายพฤติกรรม อาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆ เช่นการเล่นกิจกรรมต่างๆ อาจจะเป็นการเต้นเข้าจังหวะ  หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดเสียงหัวเราะและความกระปรี้กระเปร่า ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตื่นตัวและสดชื่น กระตุ้นสมอง และนอกจากจะเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะ ยังอาจจะเป็นการสอนทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การสื่อสาร การร่วมมือ การแก้ปัญหา เป็นต้น  อย่างไรก็ตามแต่ การละลายพฤติกรรม ในแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนในการดำเนินงาน เนื่องจากว่าเราต้องแน่ใจ ในกิจกรรม ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีส่วนร่วมได้ และมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ


Ice Breaking ถ้าแปลตามตัว หมายถึง “เรือที่เอาไว้ทำลายก้อนน้ำแข็ง” ที่เรามักจะเห็นกันตามสารคดีขั้วโลก มันจะลอยอยู่บนน้ำ แล้วก็สามารถเดินทางไปบนธารน้ำแข็งได้อย่างสบาย เพราะ มันถูกออกแบบมาทางวิศวกรรมให้ทำอย่างนั้นได้ และด้วยคุณสมบัติในการทำลายก้อนน้ำแข็งของเรือประเภทนี้

องค์กรต่างๆ จึงมักจะนำมันมาเปรียบเทียบกับกระบวนการทำลายกำแพงทางจิตใจ ของบุคคลากรในองค์กรอยู่เรื่อยมา การทำ Ice Breaking จึงค่อยๆ ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เราเรียกว่า Team Building นั่นเอง จึงมีรูปแบบการทำ Ice Breaking ที่หลากหลาย ตามความต้องการ และโจทย์ต่างๆ ที่ได้มา มีตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ ตามมาตรฐานทั่วไป จนถึงรูปแบบที่ต่างออกไป ซึ่งต้องออกแบบให้โดยเฉพาะแต่ละงานไปเลยก็มี สำหรับท่านที่จะทำ Ice Breaking ก็ลองหาวิธีใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ศึกษาดูว่ากลุ่มคนที่เราทำ Ice Breaking  เป็นอย่างไร มาจากไหน มีวัฒนธรรมพื้นฐานอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร เคยทำแบบไหนมาบ้างแล้ว เป็นต้น

ยังมีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอีกมาก แต่สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องไม่ลืมว่าอารมณ์ของคนที่ร่วมกิจกรรม Ice Breaking  ณ ตอนนั้น ตรงนั้น เป็นอย่างไรด้วย ถ้าทำได้ประมาณนี้ รับรองว่า Ice Breaking ที่ท่านทำออกมาได้สนุกสนาน แน่นอน

ติดต่อ สอบถามเรื่อง จัดอรมรม สัมมนา Team Building Walk Rally

ป่าดงดอย ดอท คอม
เลขที่ ๖ ซอยรามอินทรา๑๒๗ ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

เว็บไซต์ : http://www.pahdongdoy.com
e-mail : tour@pahdongdoy.com

Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy