หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ย้อนอดีต วิถึไทย สุพรรณบุรี
โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๒ ท่าน
เดินทาง พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step BusHeathfield
คอยต้อนรับทุกท่าน ณ Heathfield International School

Heathfield
คอยต้อนรับทุกท่าน ณ Heathfield International School

Heathfield
นำคณะ Heathfield International School ออกเดินทาง สู่ สุพรรณบุรี

บ้านไทย รีสอร์ท
คณะ Heathfield International School เดินทางถึง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
คณะ Heathfield International School ฟังบรรยายเกี่ยวกับ ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
คณะ Heathfield International School ฟังบรรยายเกี่ยวกับ การปลูกข้าว สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
คณะ Heathfield International School เริ่มกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องการทำนา การไถ การคราด การดำนา สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
คณะ Heathfield International School เริ่มกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องการทำนา การไถ การคราด การดำนา สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
คณะ Heathfield International School ชำระล้าง สิ่งสกปรก สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
นำคณะ Heathfield International School เข้าชมการแสดงความสามารถของควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
นำคณะ Heathfield International School เข้าชมการแสดงความสามารถของควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารว่าง ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
คณะ Heathfield International School อิสระตามอัธยาศัย ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารเช้า ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
คณะ Heathfield International School ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บ้านไทยรีสอร์ท
คณะ Heathfield International School ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บ้านไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

บึงฉวาก
นำคณะ Heathfield International School เข้าเที่ยวชม ณ บึงฉวาก สุพรรณบุรี

บึงฉวาก
นำคณะ Heathfield International School เข้าเที่ยวชม ณ บึงฉวาก สุพรรณบุรี

บึงฉวาก
นำคณะ Heathfield International School เข้าเที่ยวชม ณ บึงฉวาก สุพรรณบุรี

นพรัตน์ ภัตตาคาร
นำคณะ Heathfield International School เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ นพรัตน์ ภัตตาคาร สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
นำคณะ Heathfield International School เข้าเที่ยวชม ณ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
นำคณะ Heathfield International School เข้าเที่ยวชม ณ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุรี


ป่าดงดอย
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว


โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

บ้านไทย รีสอร์ท บ้านไทย รีสอร์ท

บ้านไทย รีสอร์ท

บ้านไทย รีสอร์ท

บ้านไทย รีสอร์ท

บ้านไทย รีสอร์ท สุพรรณบุรี      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy