หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   
ทางเราขอต้อนรับทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจ ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ เดินทางแบบ ทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา หรือแม้กระทั่ง จัดทัวร์ตามงบประมาณ, การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

รูปแบบการให้บริการ อาทิเช่น

ทัวร์หมู่คณะ (Group Tours) สำหรับคณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เดินทาง ท่องเที่ยวไทย เฉพาะกลุ่มของตัวเอง หรือต้องการ จัดทัวร์ในประเทศ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว, การจัดกิจกรรม สันทนาการต่างๆ งานจัดปาร์ตี้งานเลื้ยงสังสรรค์ ฯลฯ ทางเราพร้อมที่จะคิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ อาหาร พาหนะการเดินทาง ให้เหมาะกับงบประมาณขององค์กรท่าน

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Incentive Travel โดยเป็นการจัดนำเที่ยวเป็น ทัวร์หมู่คณะ ให้แก่พนักงานหรือตัวแทนขายของบริษัท และ/หรือ บริษัทตัวแทนจำหน่าย เพื่อตอบแทนที่ทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ด้านล่างนี้ เป็นเพียงผลงานเพียงบางส่วนของการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว ที่ผ่านๆ มา


เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันตก ตะวันออก ประเทศลาว
เชียงราย
เชียงราย
ห้วยทับทัน
เขาใหญ่
นครราชสีมา
SVP GROUP
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อบต.คำโคกสูง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
Heathfield
ระยอง
ระยอง
โตชิบา ไทยแลนด์
เวียงจันทน์
สปป.ลาว เวียงจันทน์
เทียน เหยียน
  ลำน้ำเข็ก
ล่องแก่ง ลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๘)
จำนวน ๓๐ ท่าน
เกาะเสม็ด
เกาะเสม็ด สัมผัสหาดทรายแก้ว จ.ระยอง
๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๔๒ ท่าน
หลวงพระบาง
เยือนเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง สปป.ลาว
๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
บริษัท เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด
(ครั้งที่ ๖)
จำนวน ๘๐ ท่าน
เขาใหญ่
เดินป่า ปั้นดิน เที่ยวสวนน้ำ จ.นครราชสีมา
๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๑๒)
จำนวน ๖๓ ท่าน
นครนายก
ศึกษา เรียนรู้ ตะลุยฟาร์ม จ.นครนายก
๓๑-๑ เมษายน ๒๕๕๙
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๑๑)
จำนวน ๓๔ ท่าน
SVP
เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง ระยอง
๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
SVP Group
(ครั้งที่ ๖)
จำนวน ๖๙ ท่าน
วันเด็ก 2559
งานวันเด็ก ๒๕๕๙ จ.กรุงเทพฯ
๙ มกราคม ๒๕๕๙
SmartLand Group
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๓ โครงการ
สวนผึ้ง
บริจาคสิ่งของ ชมฟาร์มแกะ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
SmartLand Group
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๑๔๖ ท่าน
เกาะช้าง
เกาะช้าง สัมผัสหาดไก่แบ้ จ.ตราด
๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
U MOLD (THAILAND)
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๕๔ ท่าน
แก่งกระจาน
ผจญภัย แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ไทย มิยาเกะ ฟอร์จิ้ง
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๖๕ ท่าน
เกาะหลีเป๊ะ
หลีเป๊ะ เกาะสวรรค์อันดามันใต้ จ.สตูล
๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
TOA E&I (Thailand)
(ครั้งที่ ๗)
จำนวน ๔๒ ท่าน
NPT
เริงร่ากับทะเล อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘
Nissan Powertrain (Thailand)
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๑๔๖ ท่าน
สุพรรณบุรี
ย้อนอดีต วิถีไทย สุพรรณบุรี
๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์
(ครั้งที่ ๑๐)
จำนวน ๓๒ ท่าน
ฮีทฟิลด์
ปลูกป่าชายเลน กระโดดหอ สนุกกับสวนน้ำ
๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์
(ครั้งที่ ๙)
จำนวน ๖๓ ท่าน
เขาใหญ่
ช้อปปิ้ง สนุกกับเครื่องเล่น อ.ปากช่อง
๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ฟูจิลอย (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๕๘ ท่าน
นครราชสีมา
สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน จ.นครราชสีมา
๓๑-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
SVP Group
(ครั้งที่ ๕)
จำนวน ๖๓ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
Synergy Engineering Advantage (Thailand)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๐ ท่าน
นครนายก
ผจญภัยกลางสายน้ำ จ.นครนายก
๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๗๐ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สยาม ฟูโกก
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๘๐ ท่าน
กาญจนบุรี
ล่องแพ ชมโบสถ์ใต้น้ำ สังขละบุรี กาญจนบุรี
๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๕)
จำนวน ๘๐ ท่าน
ชะอำ
เริงร่างกับทะเล ชะอำ จ.เพชรบุรี
๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
Smart Land Group
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๑๓๘ ท่าน
เกาะสมุย
เกาะสมุย สวรรค์ของอ่าวไทย จ.สุราษฎร์ธานี
๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๖)
จำนวน ๓๑ ท่าน
ชะอำ
เริงร่ากับทะเล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
Sun Genesis Industry
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๗๔ ท่าน
แก่งกระจาน
ผจญภัย แก่งกระจาน
๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
เอไอ เทค
ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๗๔ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๔๑ ท่าน
เขาชีจรรย์
สัมผัสหาดทราย ชิมผลไม้ ระยอง
๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
Nissan Powertrain (Thailand)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๘๕ ท่าน
เกาะเสม็ด
เกาะเสม็ด สัมผัสอ่าววงเดือน
๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
Fujilloy Thailand
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๖๙ ท่าน
ระยอง
สัมผัสหาดทราย เดินตลาดน้ำ ระยอง
๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๓ ท่าน
แน็ปนิวตริซายส์
ผจญภัย ตะวันออก นครนายก วังน้ำเขียว สระแก้ว
๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
แน็ปนิวตริซายส์
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๕๔ ท่าน
กาญจนบุรี
ล่องแพ ปีนเขา ชมถ้ำ กาญจนุบรี
๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
SVP GROUP
(ครั้งที่ ๔)
จำนวน ๖๖ ท่าน
ระยอง
เดินตลาดน้ำ สัมผัสกับมิโมซ่า
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
แซดคูโรดา (ไทยแลนด์)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๒๙๕ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ยู โมลด์
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๕๕ ท่าน
เชียงคาน
เยือนเมืองเก่า ชมหมอกภูเรือ จ.เลย
๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๕๓ ท่าน
ปราณบุรี
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
Sun Genesis Industry
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๙๖ ท่าน
ปลูกป่า อ่างศิลา
PC Kick Off 2013 จ.ระยอง
๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
Toshiba (Thailand)
(ครั้งที่ ๔)
จำนวน ๓๐๐ ท่าน
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์
สัมผัสเรือรบ ชมปะการังเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๘)
จำนวน ๕๓ ท่าน
วังน้ำเขียว
ชิมผัก ปลูกป่า ชมตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
Jason's Jujubes
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๑๐๐ ท่าน
อัมพวา
หยอดน้ำตาล ชมแมว เดินตลาดน้ำ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๗)
จำนวน ๔๐ ท่าน
สวนผึ้ง ราชบุรี
เที่ยวสวนผึ้ง ชมฟาร์มแกะ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
๒๘-๑ มีนาคม ๒๕๕๖
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๖)
จำนวน ๖๐ ท่าน
จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว ภาพวาด ๓ มิติ จ.จันทบุรี-ชลบุรี
๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ซูซูกิ คันชิ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๔)
จำนวน ๕๖ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
๓๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
แน็ป นิวตริซาสยส์ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๔๔ ท่าน
เกาะเสม็ด
เกาะเสม็ด ดำน้ำดูปะการัง จ.ระยอง
๓๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
Data Com สปป.ลาว
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๖๙ ท่าน
เกาะช้าง
ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง จ.ตราด
๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
SVP GROUP
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๗๐ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
THAI FUKUDA CORPORATION LIMITED
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๔๕ ท่าน
พัทยา
เพลินใจพัทยา เริงร่ากับทะเล ชลบุรี
๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
Hecny Transportation (Thailand)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๕ ท่าน
หัวหิน
เที่ยวหิัวหิน นอนกินลม ชมทะเล จ.ประจวบฯ
๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ESSOM COMPANY LIMITED
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๕๙ ท่าน
หัวหิน ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
เที่ยวหิัวหิน นอนกินลม ชมทะเล จ.ประจวบฯ
๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ยู โมลด์ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๘ ท่าน
วังเวียง เวียงจันทน์ สปป.ลาว โทอะ
เยือนเมืองมรดกโลก เวียงจันทน์ วังเวียง สปป.ลาว
๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๕)
จำนวน ๒๙ ท่าน
หัวหิน เทพากร เบสท์ทรัค
เที่ยวหัวหิน นอนกินลม ชมทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
เทพากร เบสท์ทรัค
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๑๒๒ ท่าน
หัวหิน โตชิบา ไทยแลนด์
ปลูกป่าชะอำ เที่ยวชมหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โตชิบา ไทยแลนด์
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๒๘๕ ท่าน
หัวหิน Heathfield
มนต์เสน่ห์หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๕)
จำนวน ๔๘ ท่าน
กาญจนบุรี
เที่ยวกองถ่าย ชมหุ่นขี้ผึ้งไทย จ.กาญจนบุรี
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
Ryder World Transport
จำนวน ๓๗ ท่าน
กระบี่
ประชุมสัมมนา เดินชิล..ชิล..ที่อ่าวนาง จ.กระบี่
๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
The New Media Edge
จำนวน ๑๐๒ ท่าน
กาญจนบุรี
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(รุ่น ๒)
๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑๘๐ ท่าน
กาญจนบุรี
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(รุ่น ๑)
๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑๘๐ ท่าน
เชียงคาน
เดินชิล..ชิล..ที่เชียงคาน จ.เลย
๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
TS Boarding House
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๑๘ ท่าน
ระยอง
ดำน้ำดูปะการัง ชิมผลไม้ จ.ระยอง
ที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๔)
จำนวน ๒๕ ท่าน
หัวหิน
มนต์เสน่ห์หัวหิน จ.ประจวบฯ
๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ซูซูกิ คันชิ(ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๕๒ ท่าน
กาญจนบุรี
เที่ยวเมืองกาญฯ นั่งรถไฟ ชมกองถ่าย
๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
สคิพเพอร์ โลจิสติคส์
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๔๐ ท่าน
เวียงจันทน์
เที่ยวเมืองลาว ท่องแดนอารยธรรม
๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๔)
จำนวน ๘๑ ท่าน
จันทบุรี
ชมโลมา ทอเสื่อจันทบูร สัมผัสวัดคาทอลิก
๒๙-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
Heathfield Internation School
(ครั้งที่ ๔)
จำนวน ๔๖ ท่าน
เขาใหญ่
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
SVP GROUP
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๘๘ ท่าน
วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
TS Boarding House
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๑๖ ท่าน
เขาใหญ่
สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง
๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
Suzuki Kanshi (Thailand)
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๕๔ ท่าน
กาญจนบุรี
เที่ยวเมืองกาญฯ นั่งรถไฟ ชมกองถ่าย
๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
Heathfield Internation School
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๔๕ ท่าน
เกาะช้าง
ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง จ.ตราด
๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๙๐ ท่าน
บ้านกรูด
เที่ยวทะเลประจวบฯ เกาะสิงห์-เกาะสังข์-เกาะทะลุ
๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
Flexmedia Company Limited
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๓๒ ท่าน
ระยอง
สัมผัสหาดทรายขาว สัมมนา Walk Rally
๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
โตชิบา ไทยแลนด์
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๑๘๐ ท่าน
สมุทรสงคราม
ทัศนศึกษา ปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
๓๐-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
Heathfield Internation School
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๓๖ ท่าน
เขาใหญ่
ผจญภัยกลางสายน้ำ ล่องแก่งภูเกาะ
๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
SVP Group
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๑๑๕ ท่าน
เขาใหญ่
ผจญภัยกลางสายน้ำ ล่องแก่งภูเกาะ
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สคิพเพอร์ โลจิสติคส์
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๖ ท่าน
เชียงราย
เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง
๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
สหกรณ์การเกษตร ห้วยทับทัน อุดรธานี
จำนวน ... ท่าน
เขาใหญ่
ผจญภัยกลางสายน้ำ ล่องแก่งภูเกาะ
๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
Flexmedia Company Limited
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๒๓ ท่าน
เขาใหญ่
ทัศนศึกษา ชมปราสาทหินพิมาย สนุกกับ ไร่ทองสมบูรณ์
๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
Heathfield International School
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๓๘ ท่าน
ลาวใต้
ตะลุย ลาวใต้ ยลเสน่ห์จำปาสัก
๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๙๐ ท่าน
เขาใหญ่
ชมทุ่งทานตะวัน ชิมองุ่น ไร่ปภัสรา
๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
เพชรบุรี คาร์เร้นท์
จำนวน ๙๐ ท่าน
นครนายก
ผจญภัยนครนายก สัมมนา Walk Rally
ที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๑
โตชิบา ไทยแลนด์
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๖๘ ท่าน
ภูเก็ต
ล่องใต้ ไข่มุกแห่งอันดามัน จ.ภูเก็ต
๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
อบต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
จำนวน ๕๕ ท่าน
เชียงใหม่
ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
๒๕-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๘๐ ท่าน
เขาใหญ่
ผจญภัยนครนายก เขาใหญ่
๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
C.K. Electech
จำนวน ๗๒ ท่าน
บ้านกรูด
เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์
๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
เทียน เหยียน แมซีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๘๐ ท่าน
เกาะช้าง
ทะเลเกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะช้าง
๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
Suzuki Kanshi (Thailand)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน ๕๑ ท่าน
บ้านผางาม
ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก บ้านผางาม
๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๐
พี.ซี.อิเลคเทค (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน ๗๒ ท่าน
ทีลอซู
อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู
๔-๗ มกราคม ๒๕๕๐
Sitto (Thailand)
จำนวน ๖๐ ท่าน
อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
โรงเรียน วิชูทิศ
จำนวน .... ท่าน
ฟาร์มโชคชัย ไร่องุ่น จ.นครราชสีมา
๒-๓ ธันวาคม ๒๕๔๙
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๓)
จำนวน .... ท่าน
เกาะช้าง สัมผัสหาดทรายขาว ทะเลสวย น้ำใส เกาะช้าง จ.ตราด
๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ซีเอสอี เทคโนโลยี
จำนวน .... ท่าน
ล่องใต้ ไข่มุกอันดามัน เกาะพีพี จ.ภูเก็ต
๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน .... ท่าน
ท่องทะเลประจวบ เกาะทะลุ สิงห์ สังข์
๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
วี.เอช.อิเล็คทริคอน มาร์เก็ตติ้ง
(ครั้งที่ ๒)
จำนวน .... ท่าน
ล่องแก่ง ชมไพร น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
ชมรมผู้สูงอายุการประปานครหลวง
จำนวน .... ท่าน
ชมเขื่อนป่าสัก ท่องไนท์ซาฟารี ขับขี่ ATV เยี่ยมชมฟาร์มโชคชัย
๓-๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ยูลิตี้ ซิสเต็ม
จำนวน .... ท่าน
ทอดกฐิน ณ วัดหนองใหญ่ อ.วัฒนานคร จ.สระ้แก้ว
๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
คณะนักเรียนศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๙๗,๙๙
จำนวน .... ท่าน
อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
จำนวน .... ท่าน
ทะเลเกาะช้าง Walk Rally ดูปะการังหมู่เกาะรัง
๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
โทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย)
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน .... ท่าน
ชมไร่องุ่น ส่องสัตว์เขาใหญ่ ล่องแก่งหินเพิง
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส
จำนวน .... ท่าน
ท่องทะเลงาม สวรรค์อันดามันใต้ หมู่เกาะตะรุเตา
๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๔๘
จำนวน .... ท่าน
ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
จำนวน .... ท่าน
ดอยอ่างขาง ผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
จำนวน .... ท่าน
ฟาร์มโชคชัย-ส่องสัตว์เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๔๘
วี.เอช.อิเล็คทริคอน มาร์เก็ตติ้ง
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน .... ท่าน
ขุนแม่ยะ-ห้วยน้ำดัง-ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
(ครั้งที่ ๑)
จำนวน .... ท่าน
อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
จำนวน .... ท่าน
อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
๔-๖ ธันวาคม ๒๕๔๗
จำนวน .... ท่าน
อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
จำนวน .... ท่าน
ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
จำนวน .... ท่าน
เกาะกระดาด จ.ตราด
๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
ซัน เจเนซีส อินดัสตรี้
จำนวน .... ท่าน
ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภูสอยดาว
๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
จำนวน ๕ ท่าน
ชะอำ-แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗
คลังพัสดุ บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น
จำนวน ๔๓ ท่าน


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy