หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

เที่ยวเมืองกาญฯ นั่งรถไฟ ชมกองถ่าย Heathfield Internation School

Heathfield
Heathfield Internation School

Heathfield
Heathfield Internation School


สถานีท่ากิเลน รหัสสถานี ๔๐๖๙ อยู่ที่หลัก กม.๑๖๑.๙๕ ท้องที่ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานีระดับ ๔ ตัวย่อ กน. มีรางหลีก ๑ ราง ใช้หลักเขตสถานี และประแจมือโยกครับ สถานีท่ากิเลน อยู่ระหว่างสถานี วังเย็น และสถานีวังโพ แต่มีป้ายหยุดรถก่อนหน้า คือท่าตาเสือ และถัดไป คือ วังสิงห์

สถานีท่ากิเลน
สถานีรถไฟ ท่ากิเลน กาญจนบุรี

สถานีท่ากิเลน
สถานีรถไฟ ท่ากิเลน กาญจนบุรี

สถานีท่ากิเลน
สถานีรถไฟ ท่ากิเลน กาญจนบุรี

สถานีท่ากิเลน
สถานีรถไฟ ท่ากิเลน กาญจนบุรี


ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ข้ามแม่น้ำแควใหญ่ โดยสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัด ประเทศพม่า ทางรถไฟสายมรณะ มีความยาวจากหนองปลาดุกถึงสถานีทันบูซายัดรวม ๔๑๕ กิโลเมตร เป็นทางรถไฟอยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ ๓๐๓.๙๕ กิโลเมตร และอยู่ในเขตพม่า ๑๑๑.๐๕ กิโลเมตร มีสถานีจำนวน ๓๗ สถานี ทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ ๗๗ กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันและจัดรถไฟขบวนพิเศษสาย กรุงเทพฯ-น้ำตก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแคว และช่วงโค้งมรณะหรือถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร

ประวัติ ทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทย จำนวน ๔ ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกรื้อทิ้ง บางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้น เนื่องจากน้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้าง เป็นของทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา เหตุที่ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่า ทางรถไฟสายมรณะ ก็เพราะว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ ๖๑,๗๐๐ คนและกรรมกรชาวชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย อีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล เพื่อจะไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไป ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ เส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และเปิดใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ปีเดียวกัน หลังสิ้นสุดสงครามรัฐบาลไทยได้จ่ายเงินจำนวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อซื้อทางรถไฟสายนี้จากอังกฤษ และทำการซ่อมบำรุงบางส่วนของเส้นทางดังกล่าว เพื่อเปิดการเดินรถตั้งแต่สถานีหนองปลาดุกจนถึงสถานีน้ำตก โดยอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นอนุสรณ์ของโลกที่จารึกความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามด้วย

ทางรถไฟสายมรณะ
นั่งรถไฟ ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ทางรถไฟสายมรณะ
นั่งรถไฟ ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ทางรถไฟสายมรณะ
นั่งรถไฟ ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี


ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ ตั้งอยู่ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่หยุดรถ ของทางรถไฟสายมรณะ บริเวณสะพานถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานไม้เลียบหน้าผาที่มีความยาวกว่า ๔๕๐ เมตร โดยตัวสถานีนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ ๑ (สวนไทรโยค และตัวสถานีเก่า) ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ ๒ (สะพานถ้ำกระแซ) ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ ๓ (ย่านร้านค้า และตัวสถานีใหม่)

ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ
สถานีรถไฟ ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ
สถานีรถไฟ ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ
ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ
ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ
ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแซ
ทางรถไฟสายมรณะ ไทรโยค กาญจนบุรี


สวนไทรโยค รีสอร์ท รีสอร์ทซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ โดยเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในเขตสะพานถ้ำกระแซ มีที่ตั้งที่โดดเด่น อยู่ในเชิงผาสะพานรถไฟถ้ำกระแซหรือสะพานรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือว่าเป็นสะพานไม้รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำแควน้อยที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี สวนไทรโยคยังเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากสถานีบางกอกน้อยหรือหัวลำโพงมาลงที่หน้ารีสอร์ท คือสถานีถ้ำกระแซได้โดยไม่ต้องต่อยานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น

สวนไทรโยค
สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

สวนไทรโยค
สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

สวนไทรโยค
สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี

สวนไทรโยค
สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี


หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งอยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเพียง ๕๐ เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ หัวรถจักรที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงบริเวณทางเข้าด้านหน้า ติดธงญี่ปุ่นไว้ให้รำลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยอดีตได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดเก็บโครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัยนั้น นอกจากนี้บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ เช่น แสตมป์ ไปรษณียบัตรโบราณ เพชร พลอย และเครื่องประดับ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาทาร์ซาน
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถโค้ชปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy